Veikla

Pagrindinės mūsų veiklos kryptys:

 • IT konferencijos;
 • projektų ir įmonės procesų valdymo mokymai;
 • informacinių technologijų (IT) ir telekomunikacijų srities mokymai;
 • konsultavimas ir kompleksiniai kompetencijos ugdymo sprendimai;
 • profesionalų (projektų vadovų ir IT ekspertų) nuomos ir perleidimo paslaugos;
 • specialistų ir profesionalų atestavimas;
 • organizacijų konsultacijos ir tyrimai:
  • atliekame organizacijų korupcijos pasireiškimo rizikos vertinimą;
  • konsultuojame organizacijas korupcijos prevencijos/korupcijos valdymo klausimais.

Partnerystė

Mes esame sertifikuotas pasaulinių organizacijų partneris:

 • Microsoft Certified Partner for Learning Solutions;
 • Cisco Learning Solutions Partner (CLSP) įgaliota organizacija;
 • Autorizuotas Apple mokymo partneris;
 • Android ATC autorizuotas mokymų centras;
 • CompTIA mokymų partneris;
 • EC-Council akredituotas mokymų centras;
 • Cloudera mokymų partneris;
 • Autorizuotas Pearson VUE testavimo centras;
 • Docker partneris.

Partnerio statusas užtikrina, kad mūsų mokymo programos, įranga bei specialistų kvalifikacija atitinka nustatytus pasaulinius reikalavimus!

Tikslai

Pagrindiniai mūsų tikslai yra didinti konkurencingumą, laiku prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kaupti žinias, patirtį, tobulinti ir kurti naujus produktus bei paslaugas. Sukauptos žinios, patirtis, specialistų profesionalumas ir partnerystė su pasaulyje pripažintomis kompanijomis užtikrina mūsų įmonės veiklos sėkmę.

Lanksčiai reaguodami į kliento poreikių pokyčius, stebėdami ir analizuodami rinką investuojame į naujų technologijų įsisavinimą, geriname esamų paslaugų kokybę ir kuriame naujas paslaugas. Tai leidžia mums užtikrinti mūsų klientų veiklos efektyvumą, konkurencinį pranašumą šiandienos dinamiškoje konkurencinėje aplinkoje.

Įmonėje dirba kompetentingi, aukštos kvalifikacijos darbuotojai bei dėstytojai, nuolat tobulinantys savo kompetenciją. Mes nuolat investuojame į dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, siekdami užtikrinti savo paslaugų kokybę.

ISO standartai

Siekdami užtikrinti aukščiausio lygio paslaugas klientams, UAB „DATA MINER“ buvo įdiegtos kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 bei ISO 14001:2004 standartų reikalavimus.

UAB „DATA MINER“ pagrindinės kokybės vadybos kryptys:

 • Sukurti klientui pridėtinę vertę, kartu siekiant pelningo organizacijos augimo,
 • Užtikrinti kokybišką ir savalaikį klientų aptarnavimą (paslaugų vykdymą),
 • Siūlyti klientams naujus ir įvairialypius sprendimus.

UAB „DATA MINER“ pagrindinės aplinkos apsaugos kryptys:

 • Skatinti atliekų rūšiavimą organizacijoje ir jų utilizavimą,
 • Įtraukti partnerius ir darbuotojus į aplinkosaugos skatinimą,
 • Įtraukti aplinkosaugos kriterijus į prekių ir paslaugų pirkimų tvarką,
 • Atitikti aplinkosaugos apsaugos teisės aktų reikalavimus,
 • Vykdyti avarinių situacijų prevenciją.

Kokybės ir aplinkos apsaugos sertifikatai: ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004