BPMN 2

BPMN 2 – verslo procesų modeliavimas ir pasiruošimas OCEB2 Fundamental sertifikacijai

Šis kursas supažindina su verslo procesų valdymo (angl. Business Process Management – BPM) vadybos metodu ir padeda pasiruošti OMG Certified Expert in BPM2 Fundamental (OCEB2) lygio egzaminui.

Efektyvi įmonė yra ta, kurioje kiekvienas darbuotojas žino, kas įmonei yra geriausia, ir laiko tai prioritetu. Didesnis našumas, augantis pardavimas, patenkinti darbuotojai ir klientai – įprasti procesų tobulinimo rezultatai.

Verslo procesų modeliavimo sistema (angl. Business Process Modeling Notation, toliau – BPMN) yra standartinių ženklų sistema, kuri lengvai suprantama ir naudojama verslo procesų valdymui. Šie ženklai lengvai suvokiami tiek įmonės vadovams, kurie stebi ir kontroliuoja įmonės veiklą, tiek procesų šeimininkams, kurie atsakingi už procesus ir jų tobulinimą, tiek procesų dalyviams, kurie yra atsakingi už konkrečių procesų vykdymą. Organizacijos verslo procesai aiškiai apibūdina organizacijos darbus, kuria vertę klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, atitinka strateginius verslo tikslus ir uždavinius.

Nauda organizacijai

 • Jūsų organizacijos darbuotojai mokės įvertinti ir patobulinti bet kurį organizacijos procesą, žinos, kaip nustatyti procesų efektyvumo rodiklius ir juos analizuoti, bei gaus įrankius, kurie padės tobulinti Jūsų verslo procesų vadybą.
 • Organizacijos darbuotojų sertifikavimas leis Jums įvertinti tiek esamus, tiek potencialius darbuotojus, analizuoti jų veiklos rezultatus bei motyvuoti kitus komandos narius siekiant pagerinti savo žinias ir įgūdžius.

Nauda dalyviui

 • BPM pasaulyje kvalifikacija yra labai svarbi, todėl įgiję OMG Certified Expert in BPM 2 Fundamental (OCEB2) sertifikatą turėsite neginčijamą įrodymą, kad Jūsų verslo procesų valdymo žinios ir įgūdžiai yra aukščiausio lygio.
 • Įgytas OCEB2 sertifikatas suteiks realias galimybes Jūsų karjerai organizacijoje.

Auditorija

 • vidurinės ir aukščiausios grandies vadovai,
 • kokybės vadovai,
 • verslo analitikai,
 • architektai,
 • specialistai,
 • visi, kurie atsakingi už procesų vadybą ir ieško būdų, kaip pagerinti organizacijos veiklos efektyvumą.

Reikalavimai dalyviams
Bendras suvokimas apie verslo procesus būtų privalumas.

Mokymų metu dalyviai pasieks šiuos tikslus:

 • įgis žinių apie verslo procesų valdymą, jo aktualumą ir naudą;
 • susipažins su populiariausiomis verslo procesų valdymo metodikomis ir verslo procesų architektūra;
 • išmoks specifikuoti verslo strategiją, naudojant Business Motivation Model (BMM);
 • išmoks modeliuoti verslo procesus, naudojant Business Process Model and Notation (BPMN);
 • išmoks nustatyti organizacijos verslo procesų valdymo brandą pagal Business Process Maturity Model (BPMM);
 • pasiruoš OMG Certified Expert in BPM 2 Fundamental egzamino laikymui.

1. Pagrindinės verslo procesų valdymo sąvokos
2. Verslo procesų valdymas
3. Įvadas į BPMN
4. Esminiai BPMN elementai
5. Efektyvūs BPMN taikymo principai ir šablonai
6. BPMN geriausios praktikos
7. OMG Business Motivation Model apžvalga
8. Verslo procesų valdymo karkasų apžvalga
9. Verslo procesų valdymo branda BPMM
10. Bandomasis OCEB2 testas
11. Rezultatų peržiūra

Auditoriniai mokymai

Pradžios data Trukmė Kurso pavadinimas Kaina, € Statusas
2024-11-20 3 BPMN 2 - verslo procesu modeliavimas ir pasiruosimas OCEB2 Fundamental sertifikacijai € 850 Grupė renkama