IREB Certified Professional for Requirements Engineering (Foundation Level)

Maždaug pusė programinės įrangos projektų nepasiekia savo tikslų. Pagrindinė to priežastis yra neteisingi ar neužbaigti reikalavimai. Tad šis kursas orientuotas į svarbiausias procedūras ir metodus, naudojamus reikalavimams nustatyti, testuoti, koreguoti ir valdyti. Aiškinami skirtingų tipų prašymai ir mokomasi reikalavimų dokumentų struktūra ir kaip jie formuluojami. Pristatomi metodai, naudojami reikalavimų bei vystymosi proceso rezultatų nuoseklumo užtikrinimui. Taip pat pateikiama įrankių, padėsiančių dirbti reikalavimų inžinieriumi, apžvalga. Kurse ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms užduotims.

Kursams pasibaigus studentai bus susipažinę su reikalavimų inžinerijos terminais, verslo analize ir reikalavimų valdymu. Dalyviai išmanys pagrindinių reikalavimų inžinerijos technologijų ir metodų esmę ir naudojimą. Taip pat išmoks labiausiai paplitusias reikalavimų žymėjimo.

 1. Įvadas į kursą

 2. Sistema ir Sistemos Kontekstas

 • Sistema, sistemos kontekstas ir sistemos ribos
 • Sistemos ir sistemos ribų nustatymas

3. Reikalavimų nustatymas

 • Reikalavimų šaltiniai
 • Reikalavimų skirstymas į kategorijas pagal Kano modelį
 • Reikalavimų nustatymo technikos

4. Reikalavimų dokumentavimas

 • Dokumentacijos dizainas
 • Dokumentacijos tipai
 • Reikalavimų dokumentų struktūra
 • Reikalavimų dokumentų naudojimas
 • Kokybės kriterijai taikomi reikalavimų dokumentams
 • Kokybės kriterijai taikomi reikalavimams
 • Terminų žodynas

5. Reikalavimų dokumentavimas naudojant natūraliąją kalbą

 • Kalbos efektai
 • Reikalavimų kūrimas naudojant šablonus

6. Modeliais pagrįstas reikalavimų dokumentavimas

 • Termino „Modelis“ prasmė
 • Tikslo aprašymo (Goal) modeliai
 • Panaudos atvejų (Use Case) modeliai
 • Trys reikalavimų perspektyvos
 • Reikalavimų modeliavimas – duomenų perspektyva
 • Reikalavimų modeliavimas – funkcinė perspektyva
 • Reikalavimų modeliavimas – sistemos elgsenos perspektyva

7. Reikalavimų patvirtinimas (validavimas) ir derybos dėl reikalavimų

 • Reikalavimų patvirtinimo pagrindai
 • Derybų dėl reikalavimų pagrindai
 • Reikalavimų kokybės aspektai
 • Reikalavimų patvirtinimo principai
 • Reikalavimų patvirtinimo technikos
 • Derybos dėl reikalavimų patvirtinimo

8. Reikalavimų valdymas

 • Atributų priskyrimas reikalavimams
 • Įvairūs reikalavimų pjūviai
 • Prioritetų suteikimas reikalavimams
 • Reikalavimų atsekamumo užtikrinimas
 • Reikalavimų versijų valdymas
 • Reikalavimų pasikeitimų valdymas

9. Įrankiai, naudojami reikalavimų inžinerijoje

 • Įrankių tipai
 • Įrankių pristatymas
 • Įrankių įvertinimas ir teisingas pasirinkimas

Auditoriniai mokymai

Pradžios data Trukmė, d. Kurso pavadinimas Kaina, € Statusas
2024-11-13 3 IREB Certified Professional for Requirements Engineering (Foundation Level) 900 Organizuojamas