Asmeninis efektyvumas Ugdomasis vadovavimas: nuo poveikio iki įgalinimo

Ugdomasis vadovavimas: nuo poveikio iki įgalinimo

Mokymų programos tikslas – stiprinti dalyvių vadovavimo kompetenciją, panaudojant ugdomąjį vadovavimą (koučingą), ugdyti motyvavimo ir ugdymo, komunikavimo ir efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Supažindinti su efektyvaus vadovavimo ir komandos valdymo metodais ir būdais, ugdomojo vadovavimo ir lyderystės samprata.
 • Tobulinti dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprinti darbuotojų motyvuotą įsipareigojimą organizacijos tikslams.
 • Gerinti savęs bei bendradarbių pažinimo, motyvavimo ir įgalinimo įgūdžius.
 • Skatinti asmeninio efektyvumo nuostatas.
 • Formuoti pozityvią ir motyvuotą elgseną įvairiose darbinės veiklos situacijose.

Gebėjimai, kuriuos įgis dalyviai :

 • Geriau suvoks savo vaidmenį organizacijoje.
 • Įgis praktinių gebėjimų individualiai dirbti su pavaldiniais, teikti jiems efektyvų grįžtamąjį ryšį, vesti darbo aptarimo, įvertinimo ir įsivertinimo pokalbius.
 • Suvoks pavaldinių motyvavimo, į(si)traukimo ir įgalinimo svarbą ir naudą organizacijai.
 • Įgis praktinių gebėjimų komandos nariams ugdyti.
 • Supras nuolatinio savęs tobulinimo poreikį, mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Ugdomasis vadovavimas: samprata, pagrindinės nuostatos.
 • Vadovo nuostata ir pasirengimas ugdyti, ryšys su darbo/vadovavimo stiliumi.
 • Vadovavimas ugdant ir darbuotojų įgalinimas.
 • Vadovo vaidmenys, įgūdžiai, kompetencijos.
 • Vertybės – jungiamoji komandos narių grandis.
 • Asmeninių ir grupės vertybių nustatymas (testas).
 • Trys darbuotojų tipai ir skirtingos jų įgalinimo priemonės.
 • Skirtingų kartų darbuotojų įgalinimas, ypatybės ir skirtumai.
 • Efektyvi verbalinė ir neverbalinė komunikacija ir grįžtamasis ryšys.
 • Gebėjimas klausyti, klausti ir bendrauti, jų ugdymas(is).
 • Pagrindiniai komandos narių motyvavimo principai ir darbo įvertinimo metodai, veiklos vertinimo pokalbių organizavimas ir vykdymas.