PMI Projektų valdymo pagrindai pagal PMI Agile Practitioner (PMI-ACP) programą

Projektų valdymo pagrindai pagal PMI Agile Practitioner (PMI-ACP) programą

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) yra vienos iš didžiausių pasaulyje projektų valdymo profesionalų asociacijos Project Management Institute (PMI) sukurta ir vykdoma projektų valdymo specialistų ir profesionalų sertifikacija. Ji skirta organizacijoms ir jų projektų vadovams bei komandos nariams, kurie savo projektuose taiko Agile projektų valdymo metodus bei naudojasi Agile geriausios patirties praktikomis. Bet kuris specialistas ar aprofesionalas, ieškantis galimybės įgyti įrodytų žinių apie Agile metodikas, principus, įrankius ir technikas, turėtų siekti PMI-ACP sertifikacijos.

Kurso tikslas

Kurso tikslas – įgyti lengvai pritaikomų žinių projektų valdymo srityje bei pasiruošti pasaulyje pripažinimą pelniusiai PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) sertifikacijai. Sertifikavimo proceso metu nustatomos jūsų žinios apie Agile praktikas ir jų taikymą.

Kurso trukmė

Mokymo kursas trunka 3 dienas (24 akad. val.).

Įnovatyvūs mokymo metodai

Agile projektų valdymo mokymų metu derinamos teorinės žinios ir reali patirtis iš pasaulinės projektų valdymo praktikos. Efektyviai pateikiami įvairūs Agile projektų valdymo atvejai, teorinės rekomendacijos ir jų praktinis pritaikymas. Kursai teikiami kaip pateikčių, diskusijų, praktinių darbų, užduočių ir atvejų analizės derinys. Mokymų metu praktines užduotis atliksite taikant inovatyviausią XXI a. mokymo metodą – LEGO SERIOUS PLAY. Metodas remiasi tyrimų rezultatais, kurie įrodė, kad suaugusiųjų mokymasis yra efektyviausias ir duoda geriausių rezultatų tada, kai diskusija nukreipiama į objektus, kuriuos dalyviai vizualiai mato. Praktinių darbų metu naudojant LEGO detales, galima sukurti sudėtingas konstrukcijas – metaforas, kurios atspindi žmogaus mintis ir idėjas, o pats procesas skatina kūrybiškumą bei suteikia galimybę kiekvienam pasisakyti.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) sertifikato privalumai Jums:

 • Įgysite nenuginčijamą savo žinių apie Agile principus, praktikas, metodikas, įrankius ir technikas įrodymą.
 • Sužinosite daugiau kaip 20 skirtingų metodikų, kurios pagelbės Jums efektyviau taikyti ir derinti skirtingas Agile technikas vykdant Agile projektus.
 • Turėsite didesnės karjeros galimybės.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) sertifikato privalumai Jūsų organizacijai:

 • Standartizuoja projektų vadovų turimas Agile projektų valdymo žinias ir patirtį organizacijoje;
 • Sąlygoja vienodo Agile žodyno, standartizuotų procesų, darbo metodų, informacinių įrankių naudojimą organizacijoje;
 • Projektų vadovų sertifikavimas sąlygoja Agile projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimąsi bei didina organizacijos brandą projektų vadybos srityje;
 • Sąlygoja aiškių Agile kompetencijos reikalavimų esamiems ir naujai į organizaciją priimamiems projektų vadovams naudojimą;
 • Padeda suformuluoti aiškius kriterijus ieškant projekto subrangovų ir partnerių;
 • Suteikia konkurencinį pranašumą varžantis dėl išorinių projektų.

Sertifikavimo kriterijai ir pradiniai reikalavimai dalyviams

Projektų valdymo specialistas – asmuo, atitinkantis išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, sutinkantis laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų ir išlaikęs egzaminą, kuriuo siekiama objektyviai įvertinti ir patikrinti projektų valdymo žinias.

Įvadas

 • Kodėl PMI-ACP egzaminas yra svarbus?
 • Apie egzaminą
 • Kaip ruoštis egzaminui?
 • Kokiais šaltiniais naudotis ruošiantis egzaminui?

Pagrindiniai Agile principai

 • Kodėl remtis Agile metodais?
 • Agile manifestas
 • Tarpusavio priklausomybės deklaracija
 • Agile metodai
 • Procesų pritaikymas
 • Agile procesų apžvalgos diagramos
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Į vertę orientuota veikla

 • Vertės nustatymas
 • Vertės planavimas
 • Naudos kūrimas, teikimas
 • Vertės konstatavimas
 • Vertės sekimas ir pateikimas ataskaitose
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Suinteresuotų šalių įsitraukimas

 • Suinteresuotų šalių sampratos suvienodinimas
 • Komunikacija su suinteresuotomis šalimis
 • Būtinų socialinių gebėjimų panaudojimas
 • Efektyvus vadovavimas
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Komandinio darbo efektyvumo gerinimas

 • Komandinio darbo samprata
 • Komandinio darbo praktikos
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Adaptyvus planavimas

 • Planavimo koncepcijos
 • Vertinimas
 • Agile planai
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Problemų aptikimas ir jų sprendimas

 • Problemų identifikavimas
 • Problemų sprendimas
 • Kodėl taip svarbu skirti dėmesį komandos įtraukimui?
 • Profesinė atsakomybė ir etika
 • Pasiruošimas egzaminui

Nuolatinis tobulėjimas

 • Nuolatinio tobulėjimo praktikos
 • Pasiruošimas egzaminui

Tam, kad galėtumėte laikyti Agile (PMI-ACP) egzaminą, turite įvykdyti nustatytus reikalavimus:

Išsilavinimas + Projektų valdymo patirtis + Agile projektų valdymo patirtis + Kursai
 Vidurinės mokyklos baigimo brandos atestatas arba atitikmuo.  2000 praktinio darbo valandų (12 mėnesių) projekto komandoje per pastaruosius 5 metus.

Pastaba: Turintiems Project Management Professional (PMP) sertifikatą užskaitomas valandų skaičius.

1500 praktinio darbo valandų (8 mėnesių) Agile projekto komandoje per pastaruosius 3 metus.

Pastaba: Šios valandos skaičiuojamos papildomai prie jau reikalaujamų 2000 praktinio darbo valandų projekto komandoje.

Išklausyti 21 valandos kursus.

Sertifikavimo procese gali dalyvauti ne tik projektų vadovai ar projektų valdymo profesionalai (Project Management Professional (PMP)), bet ir asmenys, turintys darbo Agile projektų komandose patirties.

Patarimai ruošiantys egzaminui

Egzaminas vyksta elektroniniu būdu ir trunka 3 valandas. Egzaminą sudaro 120 klausimų (100 vertinamų ir 20 bandomųjų) su pateikiamais atsakymų variantais.

Nepriklausomai nuo jūsų patirties ir išsilavinimo, turėtume kruopščiai pasirengti egzaminui. Sėkmingi kandidatai paprastai naudojasi įvairiomis parankinėmis mokymosi priemonėmis, įskaitant kursus bei savarankišką mokymąsi.

Daugiau detalios informacijos apie reikalavimus rasite PMI-ACP Handbook.

Ruošdamiesi egzaminui taip pat galite naudotis internetiniu egzaminavimo turiniu PMI-ACP Examination Content Outline.