NLP projektų vadovams

Sujunkite du pasaulius – pritaikykite NLP praktiką projektų valdyme

Būdami projektų vadovu, galite padidinti savo efektyvumą tobulindami socialinius įgūdžius ir suvokdami, kad subtilumas yra efektyvesnė priemonė už jėgą. Metodai ir procesai yra svarbūs projektų valdymui, tačiau žinoti, kaip juos tinkamai panaudoti, yra dar svarbiau. Būtent NLP yra panaudojamas kompetencijoms vystyti, siekiant pagerinti bendravimą su įvairių kultūrų žmonėmis, bendradarbiavimą su suinteresuotųjų šalių grupėmis, sprendžiant konfliktus, motyvuojant komandas ir tampant dar geresniu lyderiu.

Išklausę šį kursą, Jūs:

 • Įvertinsite savo pačių, kaip projektų vadovo, elgesį.
 • Pradėsite ugdyti lankstumą naudodamiesi standartinėmis NLP technikomis, kurios yra būtinos projektų sėkmei ir karjerai projektų valdymo srityje užtikrinti.
 • Demonstruosite pasitikėjimą savimi, tapsite atkaklūs ir gausite tai, ko reikia, nenaudodami agresijos, o sukurdami ilgalaikius pagarba grįstus santykius bei partnerystę.
 • Greitai ir efektyviai užmegsite tarpusavio ryšį su įvairiais projekto dalyviais, siekdami sumažinti kliūtis efektyviam bendradarbiavimui.
 • Suvoksite perspektyvas ir komandos narių sugebėjimus, kurie leis pasiekti geriausius įmanomus rezultatus.
 • Pagerinsite atsparumą ir protinį tvirtumą bei susidorosite su sudėtingomis situacijomis.
 • Savo kolegoms ir vadovams demonstruosite pavyzdinį elgesį.
 • Girdėsite tai, kas iš tikrųjų yra sakoma.

Kurso nauda organizacijai:

 • Jūsų projektų vadovai yra jūsų organizacijos veidas jūsų klientų akyse. Šiuose kursuose jie išmoks elgesio, kuris atitinka jūsų viziją ir kultūrą.
 • Darbuotojai taps projektų lyderiais, o ne projektų sekėjais.
 • Projektų vadovai jaus ir valdys suinteresuotąsias šalis, o ne reaguos į jų veiksmus.
 • Mažiau laiko leisite konfliktų sprendimui ir daugiau – sukurti vertę savo klientui.
 • Pastebimai pagerės Jūsų komandos valdymas ir jos darbas.

Kurso nauda darbuotojui:

 • Išmoksite modeliuoti puikų elgesį, kurį matote demonstruojant kitus žmones.
 • Patobulinsite pagrindinius komandos ir suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžius, kuriuos iš karto pritaikysite įvairiose situacijose ir sektoriuose.
 • Išmoksite kalbėti valdybos kalba ir pašalinsite kitus veiksnius, kurie riboja jūsų kilimą karjeros laiptais.
 • Patobulinsite savo projektų valdymo kvalifikaciją, gyvenimo aprašymą ir padidinsite savo karjeros perspektyvas organizacijoje.
 • Sėkmingai išklausę seminarą, dalyviai įgys galimybę deklaruoti 16 kompetencijos ugdymo taškų (Professional Development Units – PDU), kurie būtini atnaujinant arba siekiant įgyti PMI organizacijos teikiamas sertifikacijas (PMP, CAPM).

I DALIS. PROJEKTŲ VALDYMO PASAULIS

 • Kas yra sėkmingas projektas ir kodėl projektai žlunga?
 • Organizacinė kultūra ir projektinės organizacijos brandos įtaka
 • Projekto komandos narių socialiniai įgūdžiai projekto valdymo ciklo metu
 • Žmogiškieji aspektai projekto valdymo procesuose projekto vadovo akimis
 • Efektyvaus projekto vadovo įgūdžiai ir savybės

II DALIS. NLP PASAULIS

 • NLP istorija ir postulatai
 • Pasąmonė, pasaulėžiūra ir suvokimo filtrai
 • Įsitikinimai, vertybės ir identitetas
 • Metaprogramos ir asmenybės elgsena
 • Ribos ir išsilaisvinimas iš jų
 • Reprezentacinės sistemos ir pagrindiniai pojūčiai
 • Sensorika, kūno kalba ir minčių skaitymas
 • Submodalumai ir prisiminimų kodavimas
 • Būsenų įtvirtinimas ir inkaravimas
 • Tarpusavio ryšys (raportas) – durys į geresnį komunikavimą
 • Paviršinės ir giliosios kalbos struktūrų naudojimas veikiant metamodelį.

III DALIS. DVIEJŲ PASAULIŲ SANDŪROJE – NLP PRITAIKYMAS PROJEKTŲ VALDYME            

 • Etika ir gerai suformuoti rezultatai
 • Nuolatinio tobulėjimo požiūrio įtvirtinimas
 • Projektų vadovo asmeninių būsenų ir nuotaikų valdymas
 • Savęs pateikimas ir ugdymas
 • Tikslų ir rezultato ir siekimas nekonfliktuojant
 • Požiūrio ir elgsenos lankstumo lavinimas
 • Asmeninių tikslų nustatymas ir tolimesnis aiškiai nustatytų rezultatų siekimas
 • Laiko valdymas ir įsijautimas į jį
 • Susitelkimas į detales matant bendrą vaizdą
 • Suvokimo įgūdžių tobulinimas siekiant išgirsti tai, kas nėra pasakoma žodžiais
 • Sudėtingų situacijų performavimas ir blogų naujienų pozityvus pateikimas
 • Atskirties mažinimas projekte – derybos, įtikinimas ir sudėtingų asmenybių valdymas
 • Efektyvus projekto komandos motyvavimas
 • Kvalifikuotas grįžtamojo ryšio suteikimas ir gavimas projekte