MySQL 5.0 kursas duomenų bazių administratoriams

Kurso metu įgysite teorinių ir praktinių žinių, kaip tinkamai įdiegti bei valdyti MySQL serverį bei duomenų bazes: daryti atsargines duomenų kopijas, kurti saugias saugomas procedūras, apsaugoti vartotojo teises, nustatyti išteklių apribojimus ir prieigos valdymą ir t.t. Kursų metu taip pat sužinosite apie naujoves, atsiradusias 5-joje MySQL versijoje.

Šis kursas padeda pasiruošti sertifikaciniams CMDBA-I 005-* ir CMDBA-II 006-* egzaminams. Šie egzaminai yra būtini siekiantiems įgyti MySQL duomenų bazių administratorius sertifikaciją.

Kursas skirtas

Duomenų bazių administratoriams bei duomenų bazių kūrėjams.

Reikalavimai kurso dalyviams

Rekomenduotina, kad kursų dalyviai būtų išklausę kursą „MySQL 5.0 pradedantiesiems” arba turėtų praktinės dirbo su reliacinėmis duomenų bazėmis patirties bei žinotų SQL  programavimo kalbos pagrindus.

Kurso trukmė

5 dienos

Kurso metu nagrinėjamos šios temos:

 • MySQL serverio bei duomenų bazių architektūra, pagrindinės veikimo savybės, kaip naudojami operacinės sistemos ištekliai.
 • Įprastų duomenų bazių administravimo (DBA) užduočių naudojant įvairias MySQL paketo programas atlikimas.
 • MySQL serverio valdymas naudojant MySQL Administrator grafinę vartotojo sąsają (GUI).
 • Kaip pasiekti metaduomenis naudojant INFORMATION_SCHEMA duomenų bazę.
 • MySQL 5.0 diegimas ir naujinimas labiausiai paplitusiose operacinėse sistemose.
 • MySQL serverio paleidimo ir išjungimo operacijos.
 • MySQL serverio konfigūravimo nuostatų keitimas serverio veikimo metu.
 • Serverio žurnalų (logs) kūrimas ir valdymas.
 • Duomenų tipų ir simbolių rinkinių įtakos įvertinimas greitaveikai.
 • Duomenų blokavimo mechanizmai ir blokavimo lygiai MySQL duomenų bazėse.
 • MySQL duomenų bazių variklių apžvalga – kada naudoti vieną ar kitą variantą.
 • MySQL lentelių kūrimas, priežiūra ir valdymas.
 • Atsarginių duomenų bazių kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimo operacijos, naudojant įvairius MySQL įrankius.
 • Teisių ir prieigos prie MySQL serverio suteikimas vartotojams.
 • MySQL įdiegties vientisumo užtikrinimas naudojant įvairias saugumo nuostatas.
 • Administravimo užduočių automatizavime naudojamos procedūros (stored routines) ir paleidikliai (trigeriai).
 • Duomenų bazės rodinių kūrimas, panaudojimas bei valdymas.
 • Greitaveikos gerinimas optimizuojant užklausas.
 • Duomenų bazės schemos optimizavimas.
 • Serverio veikimo pagerinimas pasitelkiant MySQL sistemos stebėjimo įrankiais surinktą informaciją.
 • Serverio konfigūracinių parametrų keitimas.
 • MySQL serverio plečiamumo galimybių (scaling-up) apžvalga.

Auditoriniai mokymai


Pradžios data Trukmė, d. Kurso pavadinimas Kaina, € Statusas
Užklausti 5 MySQL for Developers € 1,125
Užklausti 5 MySQL for Database Administrators € 1,125
Užklausti 5 MySQL Performance Tuning € 1,125