Kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrimas – tai procesas, kuriuo siekiama identifikuoti neteisėtų kompiuterinių įsibrovėlių kaltės įrodymus, patraukti juos atsakomybėn ir užkirsti kelią kompiuteriniams įsibrovimams ateityje.

CHFI sertifikacija yra skirta asmenims, dirbantiems teisės ir teisėsaugos, apsaugos ir kariuomenės, bankų ir draudimo srityse, IT vadovams bei sistemų administratoriams, bei kitiems, kurių darbo sritys yra susijusios su neteisėtu kompiuteriniu įsibrovimu, kompiuterinio įsibrovėlio identifikavimu, ir kurie yra atsakingi už saugią kompiuterinę aplinką.

Ši sertifikacija suteikia reikalingų žinių bei įgūdžių neteisėto įsibrovėlio ir jo kaltės įrodymų identifikavimui. Mokymų metu nagrinėjami neteisėtų kompiuterinių įsibrovėlių metodai bei technika. Šios žinios ir įgūdžiai padeda surinkti kompiuterinio įsibrovėlio kaltės įrodymus, būtinus norint patraukti asmenį teisinėn atsakomybėn.

 • Computer Forensics in Today’s World
 • Computer Forensics Investigation Process
 • Searching and Seizing Computers
 • Digital Evidence
 • First Responder Procedures
 • Computer Forensics Lab
 • Understanding Hard Disks and File Systems
 • Windows Forensics
 • Data Acquisition and Duplication
 • Recovering Deleted Files and Deleted Partitions
 • Forensics Investigation Using AccessData FTK
 • Forensics Investigation Using EnCase
 • Steganography and Image File Forensics
 • Application Password Crackers
 • Log Capturing and Event Correlation
 • Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic
 • Investigating Wireless Attacks
 • Investigating Web Attacks
 • Tracking Emails and Investigating Email Crimes
 • Mobile Forensics
 • Investigative Reports
 • Becoming an Expert Witness

Kandidatai, siekiantys įgyti CHFI sertifikatą, turi išklausyti penkių dienų Computer Hacking Forensic Investigator kursą ir išlaikyti 312-49 egzaminą. Kandidatai, prieš siekiant šios sertifikacijos, privalo būti išklausę Ethical Hacking and Countermeasure kursą ir turėti CEH sertifikaciją.

Apie egzaminą:

1. Egzamino pavadinimas: Computer Hacking Forensic Investigator
2. Egzamino kodas: 312-49
3. Klausimų skaičius: 150
4. Trukmė: 4 valandos
5. Egzamino laikymo vieta: DATA MINER Mokymų centras
6. Egzamino forma: testas
7. Išlaikymo balas: 70%