Gautas finansavimas mūsų projektui „Inovatyvios dizaino ir rinkodaros inovacijos konferencijų paslaugoms”

UAB DATA MINER vykdo projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0358 „Inovatyvios dizaino ir rinkodaros inovacijos konferencijų paslaugoms“, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, tai finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB DATA MINER nuo 2016 metų sėkmingai organizuoja IT srities paslaugas – konferencijas Lietuvoje, kuriose dalyvauja tiek Lietuvos, tiek atvykstantys iš kitų šalių IT specialistai. Net ir atsigaunant įprastinei konferencijų rinkai, ateityje daliai dalyvių išliks noras konferencijose dalyvauti online būdu, todėl atsiranda poreikis konferencijų paslaugas teikti hibridiniu būdu, tuo pačiu metu konkuruojant globaliose rinkose. Projekto rėmuose diegiant inovatyvias dizaino ir rinkodaros inovacijas siekiama didesnio mūsų konferencijų matomumo Europos rinkoje, didesnio potencialių dalyvių kiekio, kurie sužinotų apie mūsų konferencijas bei daugiau dalyvių atvykstančių į Lietuvą ar dalyvaujančių online būdu mūsų konferencijose.

Projekto pradžia: 2022-01

Numatoma pabaiga: 2023-01

Skirta finansavimo suma: 69 000 Eur.